Verkoopsvoorwaarden tweedehandsbeurs

VERKOOPSVOORWAARDEN TWEEDEHANDSBEURS

1. Enkel de volgende tweedehands artikelen mogen te koop aangeboden worden op de tweedehandsbeurs van de Gezinsbond Kapellen:
baby-artikelen, baby -en kinderkleding, speelgoed, kinderboeken en strips, kindervideo’s, kinderfietsen, buggy, park, babybed (geen ander meubilair), zwangerschapskleding.
2. Je bent definitief ingeschreven door betaling of storting van € 7.5 (leden gezinsbond en F.V.V.) of € 10 (niet leden) per standplaats. (max. 2 plaatsen per gezin)

  • 1 standplaats = +/- 4 m2 incl. een tafel (1.20m x 0.70 m) en 2 stoelen.
  • Bij laattijdige betaling (meer dan 5 dagen) worden de plaatsen ingenomen door andere kandidaat verkopers.

3. Stocks van winkels, voedingswaren en snoepgoed mogen niet te koop aangeboden worden
4. Binnenbrengen van goederen en opbouw van de stand: van 13 u. tot 14 u.
5. Deelnemerskentekens worden uitgereikt bij het binnenbrengen van de goederen en moeten gedragen worden.
6. Toegang tot de zaal tijdens de opbouw: enkel de dragers van een deelnemerskenteken krijgen tijdens de opbouw toegang tot de zaal. De opbouw is niet toegankelijk voor niet ingeschreven personen
7. Wie verkoopt verbindt zich ertoe ten laatste om 14 u. op zijn standplaats te zijn en deze te bemannen tot 16.30 u.
8. Kinderen mogen enkel deelnemen aan de verkoop indien vergezeld van een volwassene.
9. De opbrengst van de verkoop gaat naar het deelnemend gezin.
10. De Gezinsbond en F.V.V. kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of beschadiging van de voorwerpen door derden.
11. De standen worden ontruimd voor 17:30 u.
12. Alle niet verkochte artikelen worden door de verkoper terug meegenomen.

Inschrijving als verkoper tweedehandsbeurs en verkoopsvoorwaarden

Leden Gezinsbond afdeling Kapellen en F.V.V. kunnen inschrijven vanaf 27 februari, anderen vanaf 6 maart en voor 15 april 2022.
Inschrijven via algemeen e-mailadres gezinsbond.kapellen@gmail.com