Geen ontmoetingsmomenten; verkooppunt wel open

Eetcafé Point Final

Elke week (behalve tijdens schoolvakanties en op feestdagen) kan je op woensdagavond tijdens het ontmoetingsmoment van 19:30u tot 20:30u in café Point Final van het zwembad terecht voor alle inlichtingen omtrent onze werking, voor inschrijvingen op activiteiten, voor aanvraag van kortingskaarten, voor de aankoop (met korting op de lidkaart) van cinematickets, lijnkaarten, telefoonkaarten, keycards en railpassen. 

Wij beschikken ook over een leen-keycard en een leen-railpass die je kan gebruiken voor 1 of meerdere ritten (met korting op de gebruikte ritten).

DE ONTMOETINGSMOMENTEN in de sporthal ZIJN AFGELAST TOT NADER BERICHT. 

HET VERKOOPPUNT (Martine Kanora Koerspleindreef) IS WEL OPEN.

Je kan dus terug lijnkaarten, telefoonkaarten,.... bestellen telefonisch of via mail gezinsbond.kapellen@gmail.com.

Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen voor zowel de verantwoordelijke als de leden moeten er enkele afspraken gemaakt worden.

De verkoopsverantwoordelijke zal je een mail terugsturen om je bestelling te bevestigen. Het verschuldigde bedrag moet gestort worden op onze rekeningnr BE90 7895 5729 5532 (met duidelijke vermelding van de bestelling en de naam doorgegeven bij de bestelling; betalingsbewijs doormailen) of indien dat niet mogelijk is moet het exacte bedrag in een enveloppe afgegeven worden bij afhaling. De korting wordt rechtstreeks in mindering gebracht zodat er niet moet gewerkt worden met de lidkaart. 

De verkoopsverantwoordelijke zal afspreken wanneer en waar de bestelling kan afgehaald worden.  De overdracht gebeurt buiten om zoveel als mogelijk fysiek contact te vermijden, sowieso met personen, maar ook met producten, geld, lidkaart.

We danken jullie voor het begrip.

 

 

 

 

 

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.