BELANGRIJK NIEUWS : aanpassing programma omwille van het CORONAVIRUS

Coronavirus

De Gezinsbond volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Naar aanleiding van de meest recente adviezen van de overheden en de experten zijn er enkele beslissingen genomen. Als Gezinsbond willen we solidair zijn, zeker ook met kwetsbare groepen, en nemen we dus de volgende maatregelen:

We vragen aan onze vrijwilligers om alle activiteiten met meer dan 10 deelnemers alvast tot en met 3 april (= begin van de paasvakantie) uit te stellen of te annuleren met onmiddellijke ingang. Dit omdat we zowel de vrijwilligers als de deelnemers willen beschermen.

 

Als reactie op deze mail worden al onze activiteiten (tot 3 april) uitgesteld.
 

Knuffelturnen wordt afgelast; de deelnemers worden terugbetaald (3/4 deelnameprijs).

Andere activiteiten worden uitgesteld; we zoeken een oplossing en zullen iedereen zo snel mogelijk verwittigen.

Zorg goed voor jezelf en voor je naasten.

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.