Inschrijvingsformulier tweedehandsbeurs

INSCHRIJVING VOOR DEELNAME ALS VERKOPER

NAAM..........................................................................................................

ADRES ...................................................................................................…...

TEL. .........................................

e-mailadres : ..............................................................

Wenst 1 (2) standplaats(en) te reserveren (schrappen wat niet past) (max. 2 standplaatsen per gezin)

WENST ZICH IN TE SCHRIJVEN ALS VERKOPER EN VERKLAART ZICH AKKOORD MET DE VERKOOPSVOORWAARDEN.

DE NAMEN VAN DE VERKOPENDE GEZINSLEDEN ZIJN: ……………………………………………………………………. …………………………………………………………………….

Handtekening (en lidnummer Gezinsbond indien van toepassing)

 

Het inschrijvingsgeld wordt betaald na bevestiging plaats: 

 bij afgifte van het inschrijvingsformulier of

 door storting op rekening nr.BE90 7895 5729 5532 Gezinsbond Kapellen

Door storting verklaart de verkoper zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden. 

Inlichtingen via Lydie Daneels Kasteeldreef 5 2950 Kapellen, tel 03 665 02 82, e-mail lydiedaneels@hotmail.com
Inschrijven via algemeen e-mailadres gezinsbond.kapellen@gmail.com

Inschrijving als verkoper tweedehandsbeurs en verkoopsvoorwaarden

Leden Gezinsbond afdeling Kapellen en F.V.V. kunnen inschrijven vanaf 27 februari, anderen vanaf 6 maart en voor 15 april 2022.
Inschrijven via algemeen e-mailadres gezinsbond.kapellen@gmail.com